BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/116/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/116/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu VWR
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 212,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 20.04.2017 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 535,84 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 20.04.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203
Cena netto oferty: 580,80 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu BIO-RAD
Wybrano ofertę złożoną przez: BIO-RAD Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Cena netto oferty: 1 300,98 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 20.04.2017 r.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu MACHERY NAGEL
Wybrano ofertę złożoną przez: AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa
Cena netto oferty: 514,82 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 20.04.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 533,82 zł

2017-04-19 AW 2017-09-01 AW