BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348597 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/116/17 WYJAŚNIENIA WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/116/17

WYJAŚNIENIA nr 1 treści zaproszenia do złożenia oferty


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/116/17 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych do PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zadanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wynoszącą 21 dni roboczych?

Odpowiedź: NIE. Dostawa musi zostać zrealizowana najpóźniej do 05.05.2017 r.

Pytanie nr 2:
Zadanie 3: Czy Zamawiający przewiduje jednorazową dostawę produktu?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 3:
Zadanie 2: Podaliście Państwo następujący nr katalogowy 11568846. Nie jest obecny w naszej ofercie. Nie mamy produktów o takim numerze. Zgodny z Państwa opisem jest produkt o nr kat.: 12090015. Proszę sprawdzić na stronie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy produktu Invitrogen TE Buffer Component in PureLink 96 Plasmid Purification System op./100ml o numerze katalogowym producenta: 12090015. Podany w zaproszeniu nr 11568846 jest kodem produktu jednego z dystrybutorów.

2017-04-14 AW 2017-09-01 AW