BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/109/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/109/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMO FISHER SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 717,32 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.04.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1.Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 078,40 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 120,80 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.04.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1.Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 286,40 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu DAKO
Wybrano ofertę złożoną przez: Agilent DGG Polska Sp. z o.o., ul. Świętojańska 134, 81-404 Gdynia
Cena netto oferty: 200,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.04.2017 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu VMRD
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

2017-04-11 AW 2017-09-01 AW