BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/86/17 WYJAŚNIENIA WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa wirówki laboratoryjnej.
Znak sprawy: DZ-2501/86/17

WYJAŚNIENIA nr 2 treści zaproszenia do złożenia oferty


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/86/17 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę wirówki laboratoryjnej do PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki laboratoryjnej nie wyposażonej w automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania (funkcja ta nie ma wpływu na sam proces wirowania) spełniającą wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji technicznej?

Odpowiedź: TAK.

2017-03-21 AW 2017-09-01 AW