BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348746 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/12/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/12/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 2


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 8: materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin
Cena netto oferty: 64,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 20.02.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. ABO Sp. z o.o., ul. J. Cichoszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
Cena netto oferty: 115,00 zł
2. MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 155,00 zł
3. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 160,84 zł

ZADANIE 9: materiały pomocnicze wg katalogu AXYGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. J. Cichoszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
Cena netto oferty: 117,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 20.02.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin
Cena netto oferty: 127,00 zł
2. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 154,19 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 230,00 zł
4. Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 243,97 zł

Oferty odrzucone:
1. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 108,90 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy SciencePlast Sp. z o.o. Oferowany przez ww. Wykonawcę produkt równoważny nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód:
- probówki są nieco wyższe, o mniejszej średnicy dlatego też na oryginalnych statywach, chwieją się, wypadają, nie są stabilne co utrudnia pracę przy większej liczbie próbek;
- zamknięcie w probówkach jest bardzo delikatne, dlatego też wieczka przy wirowaniu urywają się, a w sprzęcie typu Rotor-Gene rozszczelniają się, co jest bardzo uciążliwe i prowadzi do kontaminacji pozostałych próbek badanych;
- ponadto przy dodawaniu odczynników, matryc do reakcji, wieczko znajduje się w pozycji uniemożliwiającej sprawne pipetowanie.

ZADANIE 10: materiały pomocnicze wg katalogu MBP
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 472,14 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 20.02.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 749,36 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 780,00 zł

Oferty odrzucone:
1. GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin
Cena netto oferty: 353,00 zł
Cena netto oferty: 413,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca oferty firmy GenoPlast Sp. z o.o. Oferowane przez ww. Wykonawcę produkty równoważne (probówki z płaskim i wypukłym wieczkiem) nie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód:
- probówki są nieco wyższe, o mniejszej średnicy dlatego też na oryginalnych statywach, chwieją się, wypadają, nie są stabilne co utrudnia pracę przy większej liczbie próbek;
- zamknięcie w probówkach jest bardzo delikatne, dlatego też wieczka przy wirowaniu urywają się, a w sprzęcie typu Rotor-Gene rozszczelniają się, co jest bardzo uciążliwe i prowadzi do kontaminacji pozostałych próbek badanych;
- ponadto przy dodawaniu odczynników, matryc do reakcji, wieczko znajduje się w pozycji uniemożliwiającej sprawne pipetowanie;
- opisy próbek na wieczkach płaskich oraz wypukłych podczas konwencjonalnych PCR-ów ulegają zmazaniu (do opisu wykorzystywano foliopisy),
- na wieczkach wypukłych nie ma wystarczająco miejsca aby opisać próbkę co stanowi problem z identyfikacją próbek po reakcji w termocyklerze.

2017-02-17 AW 2017-09-01 AW