BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348597 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/26/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/26/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 1


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu FERMENTAS
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 406,94 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 31.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 453,00 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 529,50 zł

Odrzucone oferty:
1. ABO Sp. z o.o., ul. J. Cichoszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
Cena netto oferty: 712,90 zł
Uzasadnienie: Oferta została złożona po upływie terminu składania ofert.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu EPPENDORF
Wybrano ofertę złożoną przez: Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań
Cena netto oferty: 329,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 31.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 421,75 zł

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg katalogu MP BIOMEDICALS
Wybrano ofertę złożoną przez: Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 340,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 31.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 370,86 zł

Odrzucone oferty:
1. ABO Sp. z o.o., ul. J. Cichoszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
Cena netto oferty: 288,90 zł
Uzasadnienie: Oferta została złożona po upływie terminu składania ofert.

2017-02-01 AW 2017-09-01 AW