BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/25/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/25/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 2


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 6: materiały pomocnicze wg katalogu MEGAN
Wybrano ofertę złożoną przez: MEGAN s.c. J.Bielanik, J.Worsowicz, ul. Jaskółcza 16, 44-100 Gliwice
Cena netto oferty: 2 600,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 01.02.2017 r.

Oferty odrzucone:
1. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 880,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy VWR International Sp. z o.o. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: Wykonawca zaoferował tygiel kwarcowy niski bez matowego okienka o nr kat. 638321100060, natomiast Zamawiający wymagał tygiel kwarcowy niski z matowym okienkiem o nr kat. 638321100060M.


2017-02-01 AW 2017-09-01 AW