BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/25/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/25/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 1


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu MACHEREY-NAGEL
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 111,67 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 31.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa
Cena netto oferty: 2 154,66 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu LIFE DIAGNOSTICS INC.
Wybrano ofertę złożoną przez: ImmunoGEN Polska Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 16b/104, 02-904 Warszawa, ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów
Cena netto oferty: 1 798,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 31.01.2017 r.

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 93,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 31.01.2017 r.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu NUNC
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 943,28 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 31.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. BIOKOM Systems M. Sidor Sp. J., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Cena netto oferty: 1 992,60 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 509,05 zł

Oferty odrzucone:
1. ImmunoGEN Polska Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 16b/104, 02-904 Warszawa, ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów
Cena netto oferty: 870,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy ImmunoGen Polska Sp. z o.o. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: Wykonawca zaoferował probówki do wirowania o pojemności 50ml, natomiast Zamawiający wymagał dostawy probówek o pojemności 15ml.

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg katalogu SYLAB
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 7: materiały pomocnicze wg katalogu THERMO-LABSYSTEM
Wybrano ofertę złożoną przez: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Cena netto oferty: 267,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 31.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 317,15 zł


2017-01-30 AW 2017-09-01 AW