BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348727 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/16/17 SPROSTOWANIE WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/16/17

SPROSTOWANIE INFORMACJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 1


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż w zakresie zadania 5 anuluje wybór oferty firmy Linegal Chemicals Sp. z o.o. Po dokonaniu ponownej oceny ofert złożonych na zadanie 5, oferta firmy Linegal Chemicals Sp. z o.o nie jest najkorzystniejszą ofertą, gdyż zgodnie ze złożoną ofertą firma Linegal Chemicals Sp. z o.o oferuje w każdej z dwóch pozycji dostawę 3 opakowań po 2 sztuki pudełek na probówki, natomiast Zamawiający wymagał dostawy 6 opakowań po 2 sztuki pudełek na probówki. Zatem po przeliczeniu zaproponowanych cen z wymaganymi ilościami produktów, łączna cena oferty wyniesie 2 206,92 zł netto.

Po dokonaniu ponownej oceny ofert złożonych na zadanie 5, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg katalogu ROTH
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 224,72 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 26.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Dusznice ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Cena netto oferty: 1 603,80 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 712,88 zł
3. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 1 982,88 zł
4. Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 2 206,92 zł
5. Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, oddział Lublin: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin
Cena netto oferty: 2 316,00 zł

Oferty odrzucone:
1. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 518,40 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy SciencePlast Sp. z o.o. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Wykonawca zaoferował kartonowe pudełka na probówki, natomiast Zamawiający wymagał pudełek na probówki wykonanych z PP.


2017-01-26 AW 2017-09-01 AW