BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/16/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/16/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 1


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu MACHERY-NAGEL
Wybrano ofertę złożoną przez: HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Dusznice ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Cena netto oferty: 342,29 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 25.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 349,14 zł
2. AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa
Cena netto oferty: 355,50 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMOFISHER SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 353,10 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 25.01.2017 r.

Oferty odrzucone:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 348,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Bionovo. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: W zadaniu 2 Zamawiający wymagał dostawy dwóch odczynników, natomiast oferta firmy Bionovo zawiera wycenę tylko jednej pozycji.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu QIAGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 15 535,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 25.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 18 168,00 zł
2. HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Dusznice ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Cena netto oferty: 18 791,45 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu JANSSEN
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg katalogu ROTH
Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 1 103,46 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 25.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 224,72 zł
2. HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Dusznice ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Cena netto oferty: 1 603,80 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 712,88 zł
4. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 1 982,88 zł
5. Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, oddział Lublin: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin
Cena netto oferty: 2 316,00 zł

Oferty odrzucone:
1. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 518,40 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy SciencePlast Sp. z o.o. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Wykonawca zaoferował kartonowe pudełka na probówki, natomiast Zamawiający wymagał pudełek na probówki wykonanych z PP.

ZADANIE 7: materiały pomocnicze wg katalogu MERCK
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

2017-01-24 AW 2017-09-01 AW