BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/11/17 SPROSTOWANIE WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/11/17

SPROSTOWANIE INFORMACJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 1


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż w zakresie zadania 7 anuluje wybór oferty firmy Romer Labs Diagnostic GmbH – Europe. Po dokonaniu ponownej oceny ofert złożonych na zadanie 7 oferta firmy LGC Standards Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu, w związku z czym oferta firmy Romer Labs Diagnostic GmbH – Europe nie jest najkorzystniejszą ofertą.
Po dokonaniu ponownej oceny ofert złożonych na zadanie 7 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 7: odczynniki laboratoryjne wg katalogu ROMERLABS
Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o., Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 1,05-092 Łomianki
Cena netto oferty: 1 934,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Romer Labs Diagnostic GmbH – Europe, Technopark 1, 3430 Tulln, Austria
Cena netto oferty: 2 344,07 zł
2. Cereus Wena Adam i Grażyna Witkowscy Spółka Jawna, ul. Biała 19, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 2376,00 zł
3. Labiol.pl Emilia Zysk-Puda, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 2 452,00 zł


2017-01-20 AW 2017-09-01 AW