BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/11/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/11/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 1


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu BIOMERIEUX
Wybrano ofertę złożoną przez: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Cena netto oferty: 15 050,65 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg katalogu EPPENDORF
Wybrano ofertę złożoną przez: Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań
Cena netto oferty: 490,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 498,37 zł
2. Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
Cena netto oferty: 504,90 zł
3. Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 514,68 zł

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu POL PLASTIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Cena netto oferty: 1 584,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Cena netto oferty: 1 610,00 zł
2. MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
Cena netto oferty: 1 620,00 zł
3. FutureMed Christos Petrou, ul. Chłapowskiego 12, 02-787 Warszawa
Cena netto oferty: 2 050,00 zł

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg katalogu KĘTY
Wybrano ofertę złożoną przez: Hutnik Sp. z o.o., ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty
Cena netto oferty: 472,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 480,00 zł
2. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Cena netto oferty: 600,00 zł

ZADANIE 6: odczynniki laboratoryjne wg katalogu SIGMA ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, oddział Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów
Cena netto oferty: 360,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 383,96 zł

ZADANIE 7: odczynniki laboratoryjne wg katalogu ROMERLABS
Wybrano ofertę złożoną przez: Romer Labs Diagnostic GmbH – Europe, Technopark 1, 3430 Tulln, Austria
Cena netto oferty: 2 344,07 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Cereus Wena Adam i Grażyna Witkowscy Spółka Jawna, ul. Biała 19, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 2376,00 zł
2. Labiol.pl Emilia Zysk-Puda, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 2 452,00 zł

Oferty odrzucone:
1. LGC Standards Sp. z o.o., Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 1,05-092 Łomianki
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy LGC Standards Sp. z o.o. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Zgodnie z pkt. VII ust. 8 zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 7 z uwagi na fakt, iż wymieniony roztwór jest konieczny do opracowania i walidacji wieloskładnikowej metody oznaczania mikotoksyn w paszach i będzie używany w akredytowanej procedurze badawczej. Zgodnie z jej zapisami konieczne jest prowadzenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych wzorców.

ZADANIE 8: odczynniki laboratoryjne wg katalogu APPLIED BIOSYSTEM
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 905,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 303,60


2017-01-18 AW 2017-09-01 AW