BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/16/17 WYJAŚNIENIA WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/16/17

WYJAŚNIENIA nr 1 treści zaproszenia do złożenia oferty


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/16/17 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych do PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zadanie 6: W cenniku i na stronie internetowej firmy Medlab Product nie występują podane przez Państwa numery katalogowe. Proszę o podanie prawidłowych numerów katalogowych lub uściślenie opisu i wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów równoważnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie produktów równoważnych do zadania 6.

Pytanie nr 2:
Zadanie 6 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga szalki Petriego z żebrami wentylacyjnymi czy bez?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szalek Petriego z żebrami wentylacyjnymi.

Pytanie nr 3:
Zadanie 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści szalki Petriego aseptyczne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szalek Petriego aseptycznych, sterylnych.

Pytanie nr 4:
Zadanie 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści szalki Petriego w opakowaniu 600 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 5:
Zadanie 6 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści ezy z PP (polipropylenu)?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 6:
Zadanie 6 poz. 3 i 4: Czy Zamawiający wymaga pipet pakowanych indywidualnie?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 7:
Zadanie 6 poz. 5: Czy Zamawiający wymaga probówek sterylnych? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści probówki i korki pakowane osobno?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga probówek sterylnych.


2017-01-17 AW 2017-09-01 AW