BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/10/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/10/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu OXOID
Wybrano ofertę złożoną przez: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Cena netto oferty: 3 055,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 5 969,00 zł

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg katalogu BRAND
Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Cena netto oferty: 1 442,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 2 112,00 zł
2. Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, oddział Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów
Cena netto oferty: 2 188,00 zł
3. INTER-CHEM Poznań Sp. z o.o., ul Św. Michała 100, 61-005 Poznań
Cena netto oferty: 3 180,00 zł
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 369,60 zł

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu INTERSCIENCE
Wybrano ofertę złożoną przez: NOACK Polen Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 50, 02-954 Warszawa
Cena netto oferty: 1 329,20 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Sterbios Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok 319a, 02-532 Warszawa
Cena netto oferty: 1 354,00 zł
2. Nuscana Biotechnika laboratoryjna Adam Dąbrowski, ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań
Cena netto oferty: 1 526,00 zł
3. ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Cena netto oferty: 1 588,00 zł
4. Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, oddział Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów
Cena netto oferty: 1 800,00 zł
5. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 154,24 zł

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg katalogu SCHOTT
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 703,50 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 18.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 840,38 zł

Oferty odrzucone:
1. Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, oddział Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Zgodnie z pkt. VII ust. 6 zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 5 z uwagi na kontynuację podjętych badań naukowych prowadzonych w oparciu o akredytowaną metodę badawczą, do realizacji których konieczne są wymagane materiały pomocnicze. Na wymienionych produktach została przeprowadzona walidacja procedury badawczej, która wyklucza użycie innych materiałów zużywalnych niż wymagane. Ich zmiana w trakcie trwania badań, skutkowałaby koniecznością przeprowadzenia nowej walidacji procedur badawczych oraz spowodowałaby brak możliwości prawidłowego i wiarygodnego porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami. W związku z powyższym wymagane produkty nie mogą zostać zmienione w trakcie prowadzenia analiz na produkty równoważne

ZADANIE 6: materiały pomocnicze wg katalogu LABOR SZKŁO
Wybrano ofertę złożoną przez: LABOR SZKŁO Wytwórnia Szkła Laboratoryjnego Sławomir Kawa, ul. Boczna Lubomelskiej 5, 20-070 Lublin
Cena netto oferty: 265,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.01.2017 r.

ZADANIE 7: materiały pomocnicze wg katalogu VWR
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 595,98 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. FutureMed Christos Petrou, ul. Chłapowskiego 12, 02-787 Warszawa
Cena netto oferty: 660,00 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 851,40 zł

ZADANIE 8: materiały pomocnicze wg katalogu ROTH
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 43,35 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 54,75 zł

ZADANIE 9: materiały pomocnicze wg katalogu MERCK
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

2017-01-17 AW 2017-09-01 AW