BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348728 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/11/17 WYJAŚNIENIA WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/11/17

WYJAŚNIENIA nr 1 treści zaproszenia do złożenia oferty


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/11/17 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych do PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zadanie 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści ezy z PP?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:
Zadanie 4: Czy Zamawiający dopuści płytki aseptyczne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga płytek aseptycznych.

Pytanie nr 3:
Zadanie 4: Czy Zamawiający wymaga płytek z żebrami wentylacyjnymi czy bez żeber?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga płytek bez żeber i bez żeber wentylacyjnych.


2017-01-12 AW 2017-09-01 AW