BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/2/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/2/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu INTEGRA
Wybrano ofertę złożoną przez: DONSERV, ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa
Cena netto oferty: 8 236,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.01.2017 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu BIOMERIEUX
Wybrano ofertę złożoną przez: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Cena netto oferty: 110,78 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.01.2017 r.

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg katalogu TWIN
Wybrano ofertę złożoną przez: INSATEX-MT Andrzej Wnuk, ul. Madziarska 38, 61-615 Poznań
Cena netto oferty: 96,83 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.01.2017 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu TREK DIAGNOSTIC
Wybrano ofertę złożoną przez: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Cena netto oferty: 3 590,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.01.2017 r.

ZADANIE 5: materiały pomocnicze bez wskazania producenta
Wybrano ofertę złożoną przez: INSATEX-MT Andrzej Wnuk, ul. Madziarska 38, 61-615 Poznań
Cena netto oferty: 17,16 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 13.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 29,55 zł

Oferty odrzucone:
1. Symed s.c., ul. Kosynierów 7, 35-242 Rzeszów
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Symed. Oferta została złożona po upływie terminu składania ofert.

ZADANIE 6: materiały pomocnicze wg katalogu APPLIED BIOSYSTEM
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 836,84 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 037,26 zł


2017-01-12 AW 2017-09-01 AW