BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/430/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/430/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMO SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 100,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. ABO Sp. z o.o., ul. J. Cichoszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
Cena netto oferty: 185,19 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 211,50 zł
3. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 247,00 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu LONZA
Wybrano ofertę złożoną przez: CELLLAB Krzysztof Grabowski, ul. Jagielska 29a, 02-886 Warszawa
Cena netto oferty: 163,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 304,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu PROMEGA
Wybrano ofertę złożoną przez: Promega GmbH, Schildkrötstr. 15, D-68199 Mannheim, Germany
Cena netto oferty: 2 101,40 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.01.2017 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu MIRUS
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. J. Cichoszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 759,71 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.01.2017 r.

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg katalogu LLG
Wybrano ofertę złożoną przez: WITKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Cena netto oferty: 200,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.01.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 342,00 zł


2017-01-04 AW 2017-09-01 AW