BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/436/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/436/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 2


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg katalogu POCH
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 43,52 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 03.01.2017 r.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu COMFEEL
Wybrano ofertę złożoną przez: VIBA-MED Hurtownia Medyczna i Agencja Ubezpieczeniowa Witold Bargielski, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin
Cena netto oferty: 248,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 03.01.2017 r.

Oferty odrzucone:
1. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 172,50 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy SciencePlast. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Zgodnie z pkt. VII lit. h) zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 3 i 4 z uwagi na fakt, iż wymienione produkty są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych według opracowanej metodyki. Zgodnie z jej zapisami niezbędne jest dokończenie badań w takich samych warunkach, czyli przy użyciu tych samych odczynników i materiałów zużywalnych, na których została opracowana procedura badawcza. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 222,30 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy SciencePlast. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Zgodnie z pkt. VII lit. h) zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 3 i 4 z uwagi na fakt, iż wymienione produkty są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych według opracowanej metodyki. Zgodnie z jej zapisami niezbędne jest dokończenie badań w takich samych warunkach, czyli przy użyciu tych samych odczynników i materiałów zużywalnych, na których została opracowana procedura badawcza. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.
2017-01-03 AW 2017-09-01 AW