BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/436/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/436/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 1


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu AGA LABOR
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu BETHYL LABORATORIES
Wybrano ofertę złożoną przez: Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 2 900,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. STI Bartosz Czajkowski, ul. Ignacego Domeyki 19, 61-332 Poznań
Cena netto oferty: 4 850,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg katalogu APPLIED BIOSYSTEM
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 824,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 303,60 zł


2016-12-30 AW 2017-09-01 AW