BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/429/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/429/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu BD BIOSCIENCES
Wybrano ofertę złożoną przez: Grażyna Konecka DIAG-MED, ul. Stanisława 50, 05-800 Pruszków
Cena netto oferty: 258,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2016 r.

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 127,40 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu MP BIOMEDICALS
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. J. Cichoszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
Cena netto oferty: 410,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 980,00 zł

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu SIGMA-ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 542,84 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2016 r.

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg katalogu EPPENDORF
Wybrano ofertę złożoną przez: Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
Cena netto oferty: 1 269,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 306,00 zł

ZADANIE 6: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMO SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. J. Cichoszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 290,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 313,68 zł
2. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 424,00 zł


2016-12-29 AW 2017-09-01 AW