BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348746 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/426/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/426/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu MBP
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 772,88 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. VIBA-MED Hurtownia Medyczna i Agencja Ubezpieczeniowa Witold Bargielski, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin
Cena netto oferty: 1 290,00 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 774,80 zł

Odrzucone oferty:
1. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 718,20 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy SciencePlast. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Zgodnie z pkt. VII lit. f) zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 1 z uwagi na fakt, iż wymagane materiały nie mogą być zamienione na produkty równoważne ze względu na wysokie ryzyko braku kompatybilności z używanymi pipetami podczas przeprowadzania analiz (np. brak szczelności po przyłączeniu innych probówek).

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg katalogu BD
Wybrano ofertę złożoną przez: Grażyna Konecka DIAG-MED, ul. Stanisława 50, 05-800 Pruszków
Cena netto oferty: 119,07 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. BIOKOM Systems M. Sidor Sp. J., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Cena netto oferty: 128,00 zł
2. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 185,20 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 307,30 zł

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg katalogu ROTH
Unieważnienie.
Uzasadnienie: wszystkie złożone oferty zostały odrzucone.

Oferty odrzucone:
1. Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 146,78 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Linegal Chemicals Sp. z o.o. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Zgodnie z pkt. VII lit. h) zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 3 z uwagi na fakt, iż wymienione produkty są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych według opracowanej metodyki. Zgodnie z jej zapisami niezbędne jest dokończenie badań w takich samych warunkach, czyli przy użyciu tych samych odczynników i materiałów zużywalnych, na których została opracowana procedura badawcza. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach. Dodatkowo zaoferowany produkt równoważny (sitka jednorazowe) są wykonane z tektury i są w kolorze materiału z jakiego zostały wykonane, natomiast określony i wymagany przez Zamawiającego produkt jest w kolorze białym.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 270,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 522,00 zł


2016-12-21 AW 2017-09-01 AW