BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/410/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/410/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu PHENOMENEX
Wybrano ofertę złożoną przez: ”SHIM-POL A.M.Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Spóła Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin
Cena netto oferty: 4 849,27
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.12.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu SIGMA-ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, oddział Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów
Cena netto oferty: 245,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.12.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu INGENASA
Wybrano ofertę złożoną przez: Noack Polen Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 50, 02-954 Warszawa
Cena netto oferty: 7 712,25 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.12.2016 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu SIFIN
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

2016-12-07 AW 2017-09-01 AW