BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/409/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/409/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu FISHER SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Cena netto oferty: 17 494,80 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.12.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu OXOID
Wybrano ofertę złożoną przez: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Cena netto oferty: 122,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.12.2016 r.

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 80,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. VIBA-MED Hurtownia Medyczna i Agencja Ubezpieczeniowa Witold Bargielski, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin
Cena netto oferty: 96,00 zł
2. MultiGroup Małgorzata Retniew, ul. Bursztynowa 37/80, 20-576 Lublin
Cena netto oferty: 100,00 zł
3. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 140,80 zł

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu EPPENDORF
Wybrano ofertę złożoną przez: Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
Cena netto oferty: 428,40 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. VIBA-MED Hurtownia Medyczna i Agencja Ubezpieczeniowa Witold Bargielski, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin
Cena netto oferty: 548,00 zł

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg katalogu MBP
Unieważnienie.
Uzasadnienie: cena jedynej ważnej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu:
1. VIBA-MED Hurtownia Medyczna i Agencja Ubezpieczeniowa Witold Bargielski, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin
Cena netto oferty: 5 985,00 zł

Oferty odrzucone:
1. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 638,40 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy SciencePlast. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Zgodnie z pkt. VII lit. i) zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 5 z uwagi na fakt, iż wymagane materiały nie mogą być zamienione na produkty równoważne ze względu na wysokie ryzyko braku kompatybilności z używanymi pipetami podczas przeprowadzania analiz (np. brak szczelności po przyłączeniu innych probówek).

ZADANIE 6: materiały pomocnicze wg katalogu MEDILAB
Wybrano ofertę złożoną przez: VIBA-MED Hurtownia Medyczna i Agencja Ubezpieczeniowa Witold Bargielski, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin
Cena netto oferty: 136,50 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. MultiGroup Małgorzata Retniew, ul. Bursztynowa 37/80, 20-576 Lublin
Cena netto oferty: 154,70 zł


2016-12-07 AW 2017-09-01 AW