BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/400/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/400/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu GIBCO
Wybrano ofertę złożoną przez: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory
Cena netto oferty: 45,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 05.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 168,00 zł

Oferty odrzucone
1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 45,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. Treść oferty złożonej przez ww. wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: zamawiający pragnie zakupić „Dulbecco’s Photosptate Buffered Saline (DPBS) no calcium, no magnesium”, natomiast wykonawca w swojej ofercie zaoferował „1xPBS Buffer bez jonów Ca2+ i Mg2+”, który różni się od wymaganego produktu wskazanego w zaproszeniu.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu US BIOLOGICALS
Wybrano ofertę złożoną przez: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory
Cena netto oferty: 954,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 2 190,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu KINGFISHER
Wybrano ofertę złożoną przez: Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 950,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 05.12.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Abrahama 68/4, 81-393 Gdynia
Cena netto oferty: 1 195,00 zł

Oferty odrzucone
1. IMMUNIQ Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory
Cena netto oferty: 918,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Immuniq. Treść oferty złożonej przez ww. wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: zamawiający wymagał opakowanie 5ug, natomiast wykonawca w swojej ofercie zaoferował opakowanie10ug. Dodatkowo oferowany produkt równoważny posiada inną masę molekularną niż produkt wskazany w zaproszeniu.

2016-12-05 AW 2017-09-01 AW