BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/392/16 WYJAŚNIENIA WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/392/16

WYJAŚNIENIA nr 1 treści zaproszenia do złożenia oferty


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/392/16 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych do PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zadanie 1: Niestety nie jesteśmy przy ilościach podanych w zapytaniu dotrzymać terminu realizacji zamówienia do 10 dni roboczych. Niniejszym proszę o jego wydłużenie do 4 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni z zastrzeżeniem, iż minimum połowa wymaganej ilości każdego rodzaju skalpela musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 23.12.2016 r.


2016-11-23 AW 2017-09-01 AW