BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-10-19
Są to 5348483 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/365/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/365/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 2


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze
Wybrano ofertę złożoną przez: HIGH PURITY Ilona Hermanowicz, ul. Wał Miedzeszyński 414a/3 m1, 03-917 Warszawa
Cena netto oferty: 2 925,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 18.11.2016 r.

Oferty odrzucone:
1. Messer Polska Sp. z o.o., Oddział Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa
Uzasadnienie: treść złożonej oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

2016-11-21 AW 2017-09-01 AW