BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/365/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/365/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 1


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu FISHER SCIENTIFIC
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 2: materiały pomocnicze
Unieważnienie.
Uzasadnienie: cena jedynej złożonej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:
1.Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. J. Condra 63, 31-357 Kraków
Cena netto oferty: 816,50 zł

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu CANAGRI
Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INSATEX-MT”, ul. Madziarska 38, 61-615 Poznań
Cena netto oferty: 44,96 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 17.11.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. TESORA Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała
Cena netto oferty: 75,00 zł

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg katalogu INSATEX
Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INSATEX-MT”, ul. Madziarska 38, 61-615 Poznań
Cena netto oferty: 116,16 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 17.11.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. TESORA Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała
Cena netto oferty: 200,00 zł
2016-11-17 AW 2017-09-01 AW