BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/350/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/350/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu BOULE MEDICAL AB
Wybrano ofertę złożoną przez: Alpha Diagnostics Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
Cena netto oferty: 414,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.11.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu MACHEREY-NAGEL
Wybrano ofertę złożoną przez: AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa
Cena netto oferty: 2 474,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 02.11.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 177,54
2. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 10 093,60 zł

Oferty odrzucone:
1. HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Duchnice ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Cena netto oferty: 1 693,90 zł
Uzasadnienie: Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego, ponieważ wykonawca złożył ofertę na produkt równoważny. Zgodnie z pkt. VII ust. g zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zdania 2 z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki laboratoryjne są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Według zastosowanych procedur badawczych niezbędne jest dokończenie badań w takich samych warunkach (jakość odczynników), gdyż każda zmiana może zafałszować wyniki przeprowadzanych badań. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

2016-11-02 AW 2017-09-01 AW