BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/337/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/337/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu FERMENTAS
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 935,08 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.10.2016 r.

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg katalogu BIO-RAD
Wybrano ofertę złożoną przez: Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Cena netto oferty: 2 458,98 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.10.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu TAKARA BIO INC
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOKOM Baka, Olszewski Sp. J., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Cena netto oferty: 1 124,77 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.10.2016 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu QIAGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-GEN Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 8 060,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.10.2016 r.


2016-10-19 AW 2017-09-01 AW