BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/332/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/332/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu AXYGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 4 200,95 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.10.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 4 409,90 zł

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg katalogu ROTH
Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 720,75
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 18.10.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. TESORA Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała
Cena netto oferty: 1 135,00 zł

Oferty odrzucone:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 746,30 zł
Uzasadnienie: Oferta została złożona po upływie terminu składania ofert.

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg katalogu THERMO-LABSYSTEM
Unieważnienie.
Uzasadnienie: wszystkie złożone oferty zostały odrzucone.

Oferty odrzucone:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 966,04 zł
Uzasadnienie: Oferta została złożona po upływie terminu składania ofert.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg katalogu KIMTECH SCIENCE
Wybrano ofertę złożoną przez: Bio-Lab Sp. z o.o., ul. Tczewska 27c, 83-031 Łęgowo
Cena netto oferty: 778,95 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 18.10.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. TESORA Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała
Cena netto oferty: 1 380,00 zł

Oferty odrzucone:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 188,00 zł
Uzasadnienie: Oferta została złożona po upływie terminu składania ofert.

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg katalogu MEDISEPT
Wybrano ofertę złożoną przez: VIBA-MED Hurtownia Medyczna i Agencja Ubezpieczeniowa Witold Bargielski, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin
Cena netto oferty: 75,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.10.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. FutureMed Christos Petrou, ul. Chłapowskiego 12, 02-787 Warszawa
Cena netto oferty: 165,00 zł
2. FALCO-MEDIC, ul. Składowa 7, 15-399 Białystok
Cena netto oferty: 165,00 zł

ZADANIE 6: materiały pomocnicze wg katalogu AESCULAP CHIFA
Wybrano ofertę złożoną przez: VIBA-MED Hurtownia Medyczna i Agencja Ubezpieczeniowa Witold Bargielski, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin
Cena netto oferty: 1 671,75 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 18.10.2016 r.

Oferty odrzucone:
1. FutureMed Christos Petrou, ul. Chłapowskiego 12, 02-787 Warszawa
Cena netto oferty: 600,00 zł
Uzasadnienie: Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: Zgodnie z pkt. VII ust. f zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadań od 1 do 4 oraz 6 z uwagi na kontynuację badań ekspresji genów w ramach europejskiego projektu Asklepios, w którym udział bierze wiele konsorcjów, a PIWet-PIB jest jednym z partnerów. W związku z tym, aby uzyskać możliwość prawidłowego porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami, wszyscy uczestnicy projektu (zgodnie protokołem zatwierdzonym i rozesłanym przez koordynatora projektu) są zobligowani prowadzić badania przy użyciu materiałów pomocniczych tej samej produkcji, pochodzących od tego samego dostawcy. Dodatkowo wymagane w zadaniu 1 oraz 3 końcówki są kompatybilne z posiadanymi pipetami. Materiały pomocnicze wymienione w zadaniach 2, 4 oraz 6 są konieczne i niezastąpione do pracy z silnie zjadliwym patogenem – wirusem wścieklizny.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 971,00 zł
Uzasadnienie: Oferta została złożona po upływie terminu składania ofert.

ZADANIE 7: materiały pomocnicze wg katalogu EQUIMED
Wybrano ofertę złożoną przez: EQUIMED Sp. J., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Cena netto oferty: 200,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.10.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. FutureMed Christos Petrou, ul. Chłapowskiego 12, 02-787 Warszawa
Cena netto oferty: 250,00 zł
2. VIBA-MED Hurtownia Medyczna i Agencja Ubezpieczeniowa Witold Bargielski, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin
Cena netto oferty: 321,60 zł


2016-10-18 AW 2017-09-01 AW