BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/331/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/331/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu LIFE TECHNOLOGIES
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 5 740,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 14.10.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 8 200,00 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu EURX
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 225,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 14.10.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMO FISHER SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 6 764,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 14.10.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 9 590,00 zł


2016-10-14 AW 2017-09-01 AW