BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/302/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/302/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu ROTH
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 257,40 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.09.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
Cena netto oferty: 275,76 zł
2. Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 282,50 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu IDEXX
Wybrano ofertę złożoną przez: PPH ESKULAP M. Furyk, J. Matłosz Sp. J., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice
Cena netto oferty: 4 095,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.09.2016 r.

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg katalogu BRAND
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 158,98 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.09.2016 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu APPLIED BIOSYSTEMS
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 028,28 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.09.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 915,00 zł

2016-09-30 AW 2017-09-01 AW