BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/303/16 WYJAŚNIENIA WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/303/16

WYJAŚNIENIA nr 1 treści zaproszenia do złożenia oferty


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/303/16 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych do PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający w pozycji 2 – Zadanie 4, dopuści zaoferowanie probówki sterylnej z heparyną litową do pozyskiwania osocza, op. po 100 szt. o śr. 16 mm o pojemności 10 ml?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający w pozycji 3 – Zadanie 4, dopuści probówki z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym do pozyskiwania surowicy o pojemności 8,5 ml, opak. po 100 szt.?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.
2016-09-23 AW 2017-09-01 AW