BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zank sprawy DZ-2501/279/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/279/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC
Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki,
Cena netto oferty: 927,42 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.09.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Applied Biosystem
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
Cena netto oferty: 1.329,68 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.09.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Beckman Coulter
Wybrano ofertę złożoną przez: Beckaman Coulter Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
Cena netto oferty: 972,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.09.2016 r.
2016-09-09 AW 2017-09-01 AW