BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zank sprawy DZ-2501/273/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/273/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Beckman Coulter
Wybrano ofertę złożoną przez: Beckman Coulter Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.
Cena netto oferty: 1600,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta / jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 07.09.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Lonza
Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła ani jedna oferta


ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg katalogu Styromax
Wybrano ofertę złożoną przez: P.P.H.U. Styromax, 99-420 Łyszkowice Kolonia 4a.
Cena netto oferty: 256,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta / jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 07.09.2016 r.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze
Wybrano ofertę złożoną przez: Wytko Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 62-332 Łódź.
Cena netto oferty: 250,00,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 07.09.2016 r.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica.
2016-09-07 AW 2017-09-01 AW