BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/259/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/259/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 2


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu GIBCO
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 871,40 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 02.09.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 266,76 zł

Oferty odrzucone:
1. Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 275,36 zł
Uzasadnienie: Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: skład zaproponowanego produktu równoważnego z poz. 2 różni się od składu produktu wymaganego. Może mieć to wpływ na otrzymywane wyniki, które są kontynuacją prowadzonych dotychczas badań.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu SIGMA ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 1 076,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.09.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 1 241,56 zł
2. Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 1 400,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC
Unieważnienie.
Uzasadnienie: wszystkie złożone oferty zostały odrzucone.

Oferty odrzucone:
1. Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 145,60 zł
Uzasadnienie: Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: skład zaproponowanego produktu równoważnego różni się od składu produktu wymaganego. Może mieć to wpływ na otrzymywane wyniki, które są kontynuacją prowadzonych dotychczas badań.

ZADANIE 7: odczynniki laboratoryjne wg katalogu POCH
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 145,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.09.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 175,92 zł
2016-09-01 AW 2017-09-01 AW