BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/259/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/259/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 1


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu BIOMED LUBLIN
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 240,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 01.09.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Cena netto oferty: 278,00 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu SIGMA ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 334,81 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 01.09.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 400,00 zł

Oferty odrzucone:
1. Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 296,89 zł
Uzasadnienie: Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: Zgodnie z pkt. VII ust. g zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadań: 4, 8, 9, 10 z uwagi, iż wymagane odczynniki zostaną użyte w projekcie badawczym, w którym udział bierze wiele ośrodków naukowych. Na wymienionych odczynnikach rozpoczęto już doświadczenia i ich zmiana w trakcie prowadzenia analiz spowodowałaby brak możliwości prawidłowego i wiarygodnego porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami.

ZADANIE 6: odczynniki laboratoryjne wg katalogu BIOCHROM AG
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOMIBO, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa
Cena netto oferty: 50,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 01.09.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 66,30 zł
2. Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 95,90 zł
3. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 140,00 zł

ZADANIE 8: odczynniki laboratoryjne wg katalogu LONZA
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 9: odczynniki laboratoryjne wg katalogu PROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Cena netto oferty: 2 992,03 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 01.09.2016 r.

ZADANIE 10: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMO FISFER SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 972,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 01.09.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 076,40 zł
2016-09-01 AW 2017-09-01 AW