BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 20 września 2004 WYCOFANY

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2004
O PRZETARGU NIEOGRANICZON YM
o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, A l. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 081/886 30 51, fax 081/886 25 95,www.piwe t.pulawy.pl informuje o wyniku postępowania na prenumeratę czasopism zagranicznych i baz danych w 2005 r. dla Biblioteki Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

CPV: 222

ZADANIE 1 - prenumerata czasopism zag ranicznych

Wybrano ofertę firmy ABE Marketing Sp. j. M. Nowakowski, ST. Nowakowski, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa
Cena oferty brutto - 104.096,46 zł.

ZADANIE 2 - prenumerata baz danych

Wybr ano ofertę firmy ABE Marketing Sp. j. M. Nowakowski, ST. Nowakowski, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa
Ce na oferty brutto - 51.821,94 zł.

2004-10-14 2004-11-26