BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/255/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników do biologii molekularnej.
Znak sprawy: DZ-2501/255/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki do biologii molekularnej wg katalogu INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 3 341,28 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 25.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 4 056,00 zł

Oferty odrzucone:
2. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 080,00 zł
Uzasadnienie: Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: wymagane odczynniki zostaną użyte do przeprowadzenia badań ekspresji genów w ramach europejskiego projektu Asklepios, w którym udział bierze wiele konsorcjów. W związku z tym, aby uzyskać możliwość prawidłowego porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami prowadzonymi przez poszczególnych partnerów uzgodniono, iż wszyscy uczestnicy projektu będą prowadzić doświadczenia przy użyciu tych samych odczynników pochodzących z produkcji tej samej firmy.

ZADANIE 2: odczynniki do biologii molekularnej wg katalogu EURx
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 190,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 25.08.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki do biologii molekularnej wg katalogu THERMO FISHER SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 6 764,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 25.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 11 261,25 zł

Oferty odrzucone:
2. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 2 600,00 zł
Uzasadnienie: Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: wymagane odczynniki zostaną użyte do przeprowadzenia badań ekspresji genów w ramach europejskiego projektu Asklepios, w którym udział bierze wiele konsorcjów. W związku z tym, aby uzyskać możliwość prawidłowego porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami prowadzonymi przez poszczególnych partnerów uzgodniono, iż wszyscy uczestnicy projektu będą prowadzić doświadczenia przy użyciu tych samych odczynników pochodzących z produkcji tej samej firmy.
2016-08-25 AW 2017-09-01 AW