BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/250/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/250/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC
Wybrano ofertę złożoną przez: LGC, Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki
Cena netto oferty: 2 980,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.08.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu APPLIED BIOSYSTEMS
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 2 628,84 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 5 078,70 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu FERMENTAS
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 424,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 466,50 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 513,00 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu A&A BIOTECHNOLOGY
Wybrano ofertę złożoną przez: A&A Biotechnology, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Cena netto oferty: 400,80 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 18.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 426,00 zł
2. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 615,00 zł
2016-08-18 AW 2017-09-01 AW