BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348724 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/243/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/243/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 139,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.08.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu APPLIED BIOSYSTEMS
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 4 774,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.08.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu NOVEX
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 4 624,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.08.2016 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu VIRION/SERION
Wybrano ofertę złożoną przez: BIO-MAR Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice
Cena netto oferty: 3 710,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.08.2016 r.

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg katalogu INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 896,50 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 290,00 zł
2016-08-12 AW 2017-09-01 AW