BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/239/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/239/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu BECKMAN COULTER
Wybrano ofertę złożoną przez: Beckman Coulter Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
Cena netto oferty: 1 800,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 11.08.2016 r.

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg katalogu SCHOTT
Wybrano ofertę złożoną przez: Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
Cena netto oferty: 85,20 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 11.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Cena netto oferty: 178,20 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 286,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu SEROTEC
Wybrano ofertę złożoną przez: Biokom Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Cena netto oferty: 4 356,45 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 11.08.2016 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu CUSABIO
Wybrano ofertę złożoną przez: Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 2 450,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 11.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. STI Bartosz Czajkowski, ul. Ignacego Domeyki 19, 61-332 Poznań
Cena netto oferty: 2 740,00 zł
2. ImmunoGen Polska Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 16b/104, 02-904 Warszawa, ul. Katowicka 28a,41-500 Chorzów
Cena netto oferty: 2 970,00 zł
3. Biomibo, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa
Cena netto oferty: 3 100,00 zł
4. Biolim Paulina Lemańczyk, ul. Abrahama 68/4, 81-393 Gdynia
Cena netto oferty: 3 495,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg katalogu SVANOVA
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 6: materiały pomocnicze
Wybrano ofertę złożoną przez: JFC Polska Sp. z o.o., Karpin, ul. Białostocka 1, 05-252 Dąbrówka
Cena netto oferty: 2 400,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 11.08.2016 r.

ZADANIE 7: materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.
2016-08-10 AW 2017-09-01 AW