BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/234/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/234/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu MEDLAB
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu APPLIED BIOSYSTEMS
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu CUSABIO
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOKOM Baka, Olszewski Sp. J., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Cena netto oferty: 3 734,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. BIOMIBO, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa
Cena netto oferty: 6 800,00 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu USCN
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOKOM Baka, Olszewski Sp. J., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Cena netto oferty: 1 735,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1.IMMUNIQ Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory
Cena netto oferty: 3 100,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMO FISHER
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOKOM Baka, Olszewski Sp. J., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Cena netto oferty: 3 998,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.08.2016 r.

ZADANIE 6: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMO SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 5 277,30 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 5 642,00 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 6 975,00 zł

ZADANIE 7: odczynniki laboratoryjne wg katalogu NOVEX
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.
2016-08-05 AW 2017-09-01 AW