BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348597 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/226/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/226/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: InvivoGen, 5 rue Jean Rodier, 31400 Toulouse, France
Cena netto oferty: 12 646,32 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 04.08.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu CHEMPUR
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 25,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 04.08.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMO FISHER SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 856,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 04.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 905,00 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu ABCAM
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 2 850,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 04.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 3 500,00 zł
2. BIOLIM, ul. Świerkowa 30/6, 81-526 Gdynia
Cena netto oferty: 3 545,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg katalogu SIGMA ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 162,07 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 04.08.2016 r.

Oferty odrzucone:
1. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 110,00 zł
Uzasadnienie: Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: Zgodnie z pkt. VII ust. h zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadań od 3 do 6 z uwagi na trwający proces opracowanej walidacji metody badawczej. Na wymienionych odczynnikach laboratoryjnych została rozpoczęta walidacja metody badawczej i ich zmiana w trakcie jej trwania, skutkowałaby koniecznością przeprowadzenia nowej walidacji metody badawczej oraz spowodowałaby brak możliwości porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami.

ZADANIE 6: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 347,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 04.08.2016 r.
2016-08-04 AW 2017-09-01 AW