BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/225/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/225/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 2


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu SIGMED
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigmed Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
Cena netto oferty: 175,15 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.08.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu A&A BIOTECHNOLOGY
Wybrano ofertę złożoną przez: A&A Biotechnology s.c., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Cena netto oferty: 150,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.08.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu MERANCO
Wybrano ofertę złożoną przez: Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań
Cena netto oferty: 630,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.08.2016 r.

ZADANIE 9: odczynniki laboratoryjne wg katalogu SIGMA ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 565,67 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 02.08.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów
Cena netto oferty: 640,00 zł

Oferty odrzucone:
1. Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 455,00 zł
Uzasadnienie: Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: Zgodnie z pkt. VII ust. h zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadań: 2, 4, 7-10, z uwagi na trwający proces walidacji procedury badawczej. Na wymienionych odczynnikach laboratoryjnych została rozpoczęta walidacja procedury badawczej i ich zmiana w trakcie jej trwania, skutkowałaby koniecznością przeprowadzenia nowej walidacji procedur badawczych oraz spowodowałaby brak możliwości porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami.

ZADANIE 10: odczynniki laboratoryjne wg katalogu THERMO FISHER SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 308,28 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 02.08.2016 r.

Oferty odrzucone:
1. Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 586,88 zł
Uzasadnienie: Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: Zgodnie z pkt. VII ust. h zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadań: 2, 4, 7-10, z uwagi na trwający proces walidacji procedury badawczej. Na wymienionych odczynnikach laboratoryjnych została rozpoczęta walidacja procedury badawczej i ich zmiana w trakcie jej trwania, skutkowałaby koniecznością przeprowadzenia nowej walidacji procedur badawczych oraz spowodowałaby brak możliwości porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami.
2016-08-02 AW 2017-09-01 AW