BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
WYJAŚNIENIA - DZ-2501/230/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/230/16

WYJAŚNIENIA nr 1 treści zaproszenia do złożenia oferty


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż w postępowaniu nr DZ-2501/230/16 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1.
Zadanie 1: Czy Zamawiający dopuści dostawę ujętych w zaproszeniu do łożenia oferty akcesoriów, w przeciągu 10 tygodni od daty wpłynięcia zamówienia? W wyjaśnieniu pragniemy zauważyć, iż ww. asortyment byłby produkowany na specjalne zamówienie w USA do urządzenia, które już na ten moment nie jest produkowane przez naszego dostawcę firmę Thermo Scientific.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni od dnia zamówienia na dostawę materiałów pomocniczych w ramach zadania 1.
2016-07-29 AW 2017-09-01 AW