BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/234/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/234/16

WYJAŚNIENIA nr 1 treści zaproszenia do złożenia oferty


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż w postępowaniu nr DZ-2501/234/16 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zadanie 3 pozycja 2: Zgodnie z informacją otrzymaną od producenta, firmy Cusabio, zestaw Elisa Bovine Interferon alpha/beta receptor 1(IFNAR1), nr kat.: CSB-EL011046BO nie jest już produkowany. Producent nie dysponuje również zamiennikiem powyższego produktu. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu równoważnego z oferty innego producenta?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.
2016-07-29 AW 2017-09-01 AW