BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348642 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania.
Znak sprawy: DZ-2501/204/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. INVITROGEN:
Wybrano ofertę złożoną przez: POLGEN Sp. z o.o. Sp. k. ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena bruttooferty: 175,55 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Termin udzielenia zamówienia: 29.07.2016r.
Pozostałe oferty:
1. Immuniq Beata Solon-Gogol ul. Sąsiedzka 1, 44-210 Żory. Cena brutto – 255,84 zł – OFERTA ODRZUCONA – Wykonawca nie dostarczył kart katalogowych produktu równoważnego, pomimo wezwania.
2. Life Technologies Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto – 335,54 zł.

ZADANIE 2 – Odczynniki laboratoryjne wg kat. NEW ENGLAND BIOLABS:
Wybrano ofertę złożoną przez: Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
Cena brutto oferty: 1303,43 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.07.2016r.

ZADANIE 3 – Odczynniki laboratoryjne wg kat. ROCHE:
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena brutto oferty: 797,04 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.07.2016r.

ZADANIE 4 – Odczynniki laboratoryjne wg kat. BIO-RAD:
Wybrano ofertę złożoną przez: Bio-Rad Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Cena brutto oferty: 4359,83 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.07.2016r.
2016-07-29 AW 2017-09-01 AW