BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/226/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/226/16

WYJAŚNIENIA nr 1 treści zaproszenia do złożenia oferty


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż w postępowaniu nr DZ-2501/226/16 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1.
Zadanie 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy przeciwciał firmy Abcam do 21 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Prośbę swą motywujemy faktem, iż przeciwciała sprowadzane są z zagranicy i producent deklaruje taki termin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni roboczych od dnia zamówienia na dostawę odczynników w ramach zadania 4.
2016-07-27 AW 2017-09-01 AW