BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348642 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/215/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/215/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu AXYGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 324,30 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 22.07.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 364,80 zł
2. CytoGen-Polska Sp. z o.o., ul. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz
Cena netto oferty: 385,79 zł
3. Labstore Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
Cena netto oferty: 483,00 zł
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 490,00 zł
5. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 2 794,00 zł

Oferty odrzucone:
1. GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin
Cena netto oferty: 215,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy GenoPlast z uwagi na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w treści zaproszenia do składania ofert. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany, gdyż nie spełnia on wymagań Zamawiającego. Oferowane probówki wirówkowe testowane były w laboratoriach Zamawiającego – otwierają się podczas pracy, a po autoklawowaniu są zbyt elastyczne co doprowadza do konieczności powtórzenia prowadzonych reakcji, a tym samym wydłużają czas i koszty prowadzonych analiz.
2. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 232,90 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy SciencePlast z uwagi na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w treści zaproszenia do składania ofert. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany, gdyż nie spełnia on wymagań Zamawiającego. Oferowane probówki wirówkowe testowane były w laboratoriach Zamawiającego – podczas wirowania z zamkniętymi wieczkami otwierają się, a podczas procedur wymagających wirowania z otwartym wiekiem – wieka urywały się, co uniemożliwiało kontynuację badań.
2016-07-22 AW 2017-09-01 AW